top of page

Persondatapolitik

På denne side kan du læse mere om coach Maria Berry's persondatapolitik.

1) Generelt om databeskyttelse

Som led i aktiviteter vedrørende drift af virksomheden, informationer relateret til brug af vores hjemmeside, samt markedsføringstiltag behandler jeg personoplysninger. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan og til hvilke formål jeg behandler dine oplysninger. 

Jeg er dataansvarlig, og kan kontaktes på info@mariaberry.dk

 

Gennemsigtighed og samtykke

Informationen har du helt eller delvist modtaget, eller modtager, når du registrerer dine oplysninger på vores website og inden jeg behandler oplysninger om dig, indhenter jeg samtykke til de specifikke formål, medmindre disse indhentes og behandles på andet legitimt grundlag. 

 

Jeg kan ved anmodning oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger. 

 

Et samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage. I afsnittet om “Registreredes rettigheder” kan du læse, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage. 

 

Videregivelse af personoplysninger 

Jeg videregiver ikke personoplysninger registreret via vores hjemmeside til tredje part.

 

2) Registreredes rettigheder  

Som registreret har du jf. EU Persondataforordning en række rettigheder. Følgende omhandler vores håndtering af disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dem. 

 

Som registreret har du ret til: 

  • Indsigt i, hvilke personoplysninger jeg behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine personoplysninger

  • Berigtigelse af fejlagtige oplysninger

  • Sletning af oplysninger som ikke længere er relevante eller hvor grundlaget for behandlingen ikke længere er til stede, herunder hvis samtykke er tilbagekaldt.

  • Indsigelse mod uberettiget behandling

  • Begrænsning af behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål

  • Dataportabilitet af dine personoplysninger til en anden udbyder af samme ydelse

  • Tilbagetrækning af samtykke

  • Indgivelse af en klage til tilsynsmyndigheden 

 

Jeg underretter uden unødig forsinkelse den registrerede om, hvordan virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af rettighederne. 

 

Sådan udøver du dine rettigheder 

Såfremt du som registreret ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret skrive en mail til info@mariaberry.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret.  

 

Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer vi, at din anmodning efterleves uden unødig forsinkelse.

 

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed  

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, kan dette gøres ved at kontakte Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage. 

 

3) Hvad bruger jeg dine data til? (behandling af persondata)  

Jeg anvender data om dig for at overholde pligter, der påhviler os som dataansvarlige, samt til opfyldelse af kontrakter og i forbindelse med behandling, hvortil der er givet samtykke.

 

De data, jeg anvender, omfatter: 

Almindelige persondata 

    • Navn, e-mail, telefonnummer, adresse og faktureringsoplysninger, evt. fritekst kommentarer som du har sendt via hjemmesiden

 

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser.

 

Dette sker når:

Du anvender en kontaktformular på vores hjemmeside.
Her modtager jeg en mail, hvor jeg udelukkende benytter de oplysninger, du afgiver i formularen, til at kontakte dig. Jeg behandler oplysningerne på baggrund af det samtykke, du afgiver på hjemmesiden i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen. Samtykket er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a). 

 

Jeg skal opfylde en kontrakt, som er indgået med den virksomhed, du repræsenterer.
Jeg opbevarer og behandler dit navn, telefonnummer og kontakt-e-mail. Opfyldelse af kontrakt er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra b). 

Dette gælder også i forbindelse med køb af onlinekurser.

 

Du foretager et køb via hjemmesiden eller køber ydelser af mig i øvrigt:

Jeg opbevare og behandler følgende oplysninger: Navn, adresse, postnr., by, land, telefonnummer, og e-mail. Jeg er forpligtet til at registrere, opbevare og behandle oplysninger om dine køb jf. bogføringslovens: §7 nøjagtighed af registrering og § 10 opbevaring i 5 år.

 

Jeg behandler kontaktnavn, e-mail og telefonnummer som led i et potentielt fremtidigt samarbejde. 
Vores legitime behandlingsgrundlag er jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra f) (afvejningsreglen)

 

Jeg behandler kun relevante personoplysninger om dig 

Jeg behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formålet, hvilke oplysninger, der er tilstrækkelige og relevante. 

 

Du bliver ved afgivelse af dine oplysninger orienteret om, hvorfor jeg indsamler de enkelte oplysninger. Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet.

 

Der kan være retslige forpligtelser, som gælder for den dataansvarlige, og som er årsag til, at jeg indsamler, behandler, og opbevarer personoplysninger.

 

Jeg opdaterer løbende personoplysninger, når dette er muligt 

Jeg kontrollerer, at de personoplysninger, jeg behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende. 

 

Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Jeg beder dig derfor oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger. 

 

4) Behandlingssikkerhed – organisatorisk og teknisk  

Jeg beskytter dine personoplysninger sikkert og beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Og benytter kun personoplysninger til legitimt og sagligt formål.

 

4a) Tekniske sikkerhedsforanstaltninger 

Sikkerhed på hjemmesiden 

Hjemmesiden benytter SSL (Secure Socket Layer). SSL er en krypteringsprotokol, hvilket betyder, at det kun er afsender og modtager, der kan læse de oplysninger, der bliver sendt imellem dem. Du kan altså indtaste dine oplysninger sikkert på vores hjemmeside. 

 

4b) Organisatoriske foranstaltninger

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har jeg sat følgende processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger:  

 

Alle oplysninger om personer opbevares og behandles i en struktur, hvor kun jeg, der har et sagligt ærinde, kan tilgå dem.

 

5) Opbevaring og sletning 

Jeg opbevarer og behandler kun dine oplysninger, så længe jeg har et legitimt grundlag for dette.  

 

5a) Jeg sletter oplysninger ud fra følgende principper: 

E-mails slettes som udgangspunkt efter seks måneder. Såfremt jeg af hensyn til pligter skal opbevare oplysningerne længere, flyttes de til et sikret arkiv. Herefter slettes de efter fem år.

 

Oplysninger, der behandles på baggrund af samtykke, behandles indtil samtykke trækkes tilbage, eller den tjeneste, hvortil samtykke er givet, ikke længere udbydes. Oplysninger slettes i begge tilfælde straks herefter.

 

I øvrige tilfælde slettes oplysninger, når der ikke længere er pligt til dokumentation. Oplysninger slettes her efter fem år.  

 

5b) Overførsel til tredjeland 

I forbindelse med brug af hjemmesiden overføres der personoplysninger til databehandler Wix.com. Wix.com er placeret i Israel, som betragtes som sikkert tredjeland jf. datatilsynetshjemmeside.

Overførslen sker pba. Databehandleraftale og standard contractual clause, som indgås ved brug af wix.com.

 

6) Cookies

Se venligst cookie politik

 

 

Cookiepolitik

Introduktion
Når du besøger vores website bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at skabe mere værdi hos de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

Cookies
Hjemmesiden anvender "cookies", som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus.
Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies.

Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, så vil de annoncer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

bottom of page